“Aare Krishna Aare Kanha Song” & Lyrics from YZ Movie

yz marathi movie trailer
Song Credits:
Singer: Avdhoot Gandhi, Shruti Athavale
Music: Hrishikesh, Saurabh, Jasraj
Lyrics: Traditional, Sameer Vidwans
Special Thanks: Kedar Shinde
Movie Credits:
Director: Sameer Vidwans
Producers: Sanjay Chhabria & Anish Joag
Writer: Kshitij Patwardhan
Starcast: Sagar Deshmukh, Akshay Tanksale, Sai Tamankar, Parna Pethe
Lyrics:

अरे कृष्णा, अरे कान्हा, मनरंजन मोहना…

चुकलिया माये,
बाळ हुरहुरु पाहे,
जीवना वेगळी मासोळी
तैसा तुका तळमळी रे
तैसा तू का तळमळी?

अरे कृष्णा, अरे कान्हा, मनरंजन मोहना…

कन्या सासुऱ्यासी जाये,
मागे परतोनी पाहे,
तैसे झाले माझ्या जीवा,
केव्हा भेटसी केशवा?

अरे कृष्णा, अरे कान्हा, मनरंजन मोहना…

हो…..मन दूर काठाशी,
अन खोल पाण्याशी,
लपून तळाशी,
हसून स्वतःशी,
करून मिजाशी,
दुरूनच सांगे…तू जा नवख्या देशी,
तू जा नवख्या देशी!

हो…..हसल्या भाळी,
रेघोट्याही,
रुसल्या काही,
तळहातीही,
कोरी पाटी,
कोऱ्या भेटी,
गेल्या दिशा दाही उधळोनी

अरे कृष्णा, अरे कान्हा, मनरंजन मोहना….