35% Katthavar Pass Actor, Actress, Cast, Crew Photo Collection

Movie Name : 35% Katthavar Pass
Genre : Teenage Comedy
Release Date : 20th May 2016
Director : Satish Motling
Producer : Satish Motling
Presenters : Sejal Shinde Films / 52 Friday Cinemas / Dreamsellers Entertainment
​Star Cast : Prathamesh Parab,
​ ​Bhagyashree Shankhapal, ​ ​Yashoman Apte, ​ ​Ayli Ghiya, ​ ​Sanjay Narvekar, ​ ​Madhavi Juvekar, ​ ​Sushant Shelar, ​ ​Neha Pendse, ​ ​Usha Nadkarni, ​ ​Vijay Patkar, ​ ​Bharat Ganeshpure, ​ ​Jayesh Chavan, ​ ​Rutuja Nagwekar​. ​
Character ​Sketch​ :
Prathamesh Parab – Sairaj Mahadev Nare
Bhagyashree Shankhapal – Aarti
Yashoman Apte – Tanish / Dada
Ayli Ghiya – Nikita
Sanjay Narvekar – Mahadev Nare
Madhavi Juvekar – Madhavi Nare
Sushant Shelar – Parag sir
Neha Pendse – Sequeira madam
Vijay Patkar – Panipuriwala / Rickshawwala / Havaldar / Sanvi’s dad
Usha Nadkarni – Principal Godbole
Bharat Ganeshpure – Dattu Bandekar
Jayesh Chavan – Preshit
Rutuja Nagwekar – Soumil

 

35% Katthavar Pass Photo Collection:-
35% Katthavar Pass 1

Katthavar Pass 9

Katthavar Pass 8

Katthavar Pass 7

Katthavar Pass 6

IMG_1168

Katthavar Pass 2

Katthavar Pass 3

Katthavar Pass 4
IMG_0337

Katthavar Pass 5

Photo credit: with 35% Katthavar Pass Team
More Stuff Coming Soon from “35% Katthavar Pass” Movie…..Stay Tuned!